pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
GermanyPolandFranceBelgiumCzech RepublicItalySpainAustriaSwitzerlandNetherlandsSlovakiaLuksemburgLiechtensteinHungarySloveniaIrlandiaDenmarkChorwacja

 Ceny, warunki płatności i zwłoka płatności

 

Uzgodnione ceny należy rozumieć z doliczeniem podatku VAT w obowiązującej wysokości ustawowej i „loco fabryka / ex works" (w rozumieniu INCOTERMS 2010) w Wiedniu, o ile nie uzgodniono jednoznacznie czegoś innego.

Faktury sprzedającego są wymagalne z góry od daty ich wystawienia.

Wszystkie należności sprzedającego są natychmiast wymagalne, jeśli kupujący popadnie w zwłokę w stosunku do sprzedającego przy wypełnianiu zobowiązania. To samo dotyczy przypadku wstrzymania płatności. W tych przypadkach sprzedający zobowiązany jest także do natychmiastowego odstąpienia od umowy.


W razie opóźnienia płatności sprzedający jest uprawniony:

- w przypadku transakcji z firmami: rozliczać odsetki z tytułu zwłoki § 456 UGB. Sprzedający oprócz tego ma prawo dochodzenia oddzielnie wykraczającej ponad to szkody.

- w przypadku transakcji konsumenckich: odpowiednio do dokonanego wyboru rozliczać rzeczywistą powstałą szkodę lub ustawowe odsetki z tytułu zwłoki w wysokości 4% rocznie.

- dochodzić kosztów upomnień, windykacji i obsługi adwokackiej, o ile są one konieczne do zgodnego z przepisami egzekwowania prawa. Obejmuje to przy transakcjach z firmami, niezależnie od wykraczających ponad to kosztów eksploatacji (w rozumieniu § 1333 ust. 2 ABGB), kwotę ryczałtową w wysokości EUR  40,–.

- w razie opóźnienia płatności kupującego od dnia przekazania towaru domagać się odsetek.

- rozliczać wpływające płatności w pierwszej kolejności na rzecz kosztów upomnień i windykacji i kosztów obsługi adwokackiej lub innych czynności sądowych, następnie na rzecz odsetek, a na końcu z kapitałem.


W razie zwłoki płatności sprzedający jest uprawniony uzależnić dalsze dostawy lub prace od płatności zaliczkowych lub zabezpieczeń. Jest on uprawniony w tych przypadkach domagać się rekompensaty z tytułu niewypełnienia zobowiązania lub odstąpić od umowy bez ograniczania roszczeń odszkodowawczych. W takim przypadku odebrane weksle mogą zostać zwrócone i możliwe jest domaganie się natychmiastowej płatności gotówką.

Sprzedający jest uprawniony do tego, aby w przypadku kilku otwartych należności kupującego, księgować wpływające środki według potrzeb.

Kupujący nie jest uprawniony do rozliczania dochodzonych należności wzajemnych, także wówczas, kiedy są one usuwane ze względu na zgłoszenia wad, z należnościami sprzedającego lub odmówić płatności, chyba że zostanie ona potwierdzona prawomocnie przez sąd. Zakaz rozliczeń i wyłączenie prawa zatrzymania nie obowiązują w przypadku transakcji konsumenckich.

Tylko towar w należytym stanie w zamkniętych jednostkach opakowaniowych będzie przyjmowany i będzie opłacany z 90% wartości towaru. Koszty odbioru są rozliczane oddzielnie i wynoszą 25 euro za przesyłkę zwrotną.

 

Na platformie www.tyresinternationalgroup.com klient może dokonać płatności z tytułu zawartej, wiążącej umowy kupna-sprzedaży w następujący sposób:


1. Przelewem tradycyjnym na podany rachunek bankowy.
2. Przelewem pocztowym na rachunek bankowy.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.

producenci opon
logo1791 logo1788 logo1722 logo1709 logo1704 logo1702 logo1627 logo1624 logo1622 logo1620 logo1609 logo1602 logo1584 logo1546 logo1493 logo1466 logo1461 logo1453 logo1436 logo1431 logo1411 logo1401 logo1341 logo1299 logo1170 logo1065 logo973 logo1805 logo1820 logo1823 logo1834 logo1847 logo1863 logo1864 logo1882 logo1931 logo1932 logo1976 logo1938 logo1939 logo1940 logo1942 logo1945 logo1946 logo1947 logo1948 logo1949 logo1950 logo1951 logo1952 logo1953 logo1954 logo1955 logo1956 logo1957 logo1958 logo1960 logo1961 logo1963 logo1964 logo1966 logo1967 logo1968 logo1969 logo1970 logo1971 logo1972 logo1986 logo2892 logo13831
bezpieczne metody płatności


gdzie sprzedajemy
Newsletter:
producenci opon
copyright: Tyres IG GmbH