pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
GermanyPolandFranceBelgiumCzech RepublicItalySpainAustriaSwitzerlandNetherlandsSlovakiaLuksemburgLiechtensteinHungarySloveniaIrlandiaDenmarkChorwacja

Rękojmia

Uzgodnione dostawy i roboty są realizowane zgodnie z ofertą i/lub wykazem robót sprzedającego stanowiącymi podstawę dla potwierdzenia zamówienia.

Niewielkie, niewpływające na cel odstępstwa od wzorca i/lub prospektu, które stanowią podstawę oferty lub potwierdzenia zamówienia (np. w odniesieniu do wymiarów, wagi, jakości) to nieistotne wady, które z góry uznaje się za zaakceptowane.

Zmiany i polepszenia uzgodnionych dostaw i robót, które opierają się na nowych doświadczeniach i/lub nowych wynikach ekonomicznych, pozostają jednoznacznie zastrzeżone po stronie sprzedającego.

Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostawy i roboty sprzedającego niezwłocznie po ich przyjęciu i niezwłocznie zgłaszać widoczne wady, niedobory lub nieprawidłowe dostawy, najpóźniej w ciągu tygodnia od przyjęcia dostaw i robót, ukryte wady w ciągu tygodnia od ich ustalenia, na piśmie. Zgłoszenie należy wystarczająco uzasadnić i udokumentować materiałem dowodowym.

Okres rękojmi wynosi maksymalnie 12 miesięcy od odbioru. Kupujący musi udokumentować występowanie wad. § 924 ABGB i § 933b ABGB nie mają zastosowania.

W razie uzasadnionych wad sprzedający jest uprawniony naprawić wadę w wyznaczonym terminie, wnioskować o usunięcie wady lub wymienić towar. Dopuszczalne są kilkakrotne naprawy i dostawy części zamiennych. W przypadku terminowego ulepszenia, aneksu dla niedoborów lub dostaw części zamiennych dodatkowe roszczenia, jak rozwiązanie umowy (jej przekształcenie) lub zmniejszenie ceny są jednoznacznie wykluczone.

Rękojmia wygasa, jeśli kupujący lub osoba trzecia nieautoryzowana przez sprzedającego wprowadzi zmiany lub wykona naprawy w zakresie towaru.

Jeśli w ofercie lub potwierdzeniu zlecenia zawarta jest deklaracja gwarancyjna (każdorazowo nie jest to umowa gwarancyjna w ścisłym sensie), nie obejmuje to części zużywalnych (np. uszczelek itp.) lub szkód powodowanych przez nieodpowiednie lub nieprawidłowe zastosowanie, naturalne zużycie, nieprawidłowe lub wadliwe przetwarzanie lub magazynowanie. Deklarację gwarancyjną należy rozumieć w taki sposób, że sprzedający odpowiada za wady (z wyjątkiem wcześniej wymienionych przypadków), które wystąpią w uzgodnionym terminie gwarancyjnym po przekazaniu i będą dochodzone w tym okresie.

W przypadku transakcji konsumenckich obowiązują ustawowe regulacje z tytułu rękojmi.

producenci opon
logo1791 logo1788 logo1722 logo1709 logo1704 logo1702 logo1627 logo1624 logo1622 logo1620 logo1609 logo1602 logo1584 logo1546 logo1493 logo1466 logo1461 logo1453 logo1436 logo1431 logo1411 logo1401 logo1341 logo1299 logo1170 logo1065 logo973 logo1805 logo1820 logo1823 logo1834 logo1847 logo1863 logo1864 logo1882 logo1931 logo1932 logo1976 logo1938 logo1939 logo1940 logo1942 logo1945 logo1946 logo1947 logo1948 logo1949 logo1950 logo1951 logo1952 logo1953 logo1954 logo1955 logo1956 logo1957 logo1958 logo1960 logo1961 logo1963 logo1964 logo1966 logo1967 logo1968 logo1969 logo1970 logo1971 logo1972 logo1986 logo2892 logo13831
bezpieczne metody płatności


gdzie sprzedajemy
Newsletter:
producenci opon
copyright: Tyres IG GmbH